Optimale Systemer AS

Våre tre viktigste kompetanseområder er prosjektgjennomføring, systemutvikling og brukeropplevelser. Vi har bred erfaring med ulike prosjekttyper. Det kan være store administrative systemer med oppfølging og vedlikehold i 10-15 år, eller små mobile applikasjoner som gjennomføres i løpet av noen uker. Sammen finner vi den arbeidsformen som passer best for ditt prosjekt. Er det behov for tett oppfølging i en rigid prosess? Eller en mer smidig utvikling i en fleksibel prosess?

De ansatte har lang erfaring med utvikling av ulike IT-systemer. På vår liste over utførte oppdrag finner vi både drivere, mobile applikasjoner, webapplikasjoner, utviklingsverktøy, databaseapplikasjoner, nettverksapplikasjoner, spill m.m. Vi er lidenskapelig opptatt av å utvikle systemer som fungerer. Når vi gjennomfører komplette systemutviklingsprosjekt, står brukervennlighet i fokus gjennom hele prosessen. I eksisterende prosjekter hjelper vi gjerne til ved å evaluere og vurdere brukeropplevelsen i systemet.

Jørn E. Angeltveit

Jørn E. Angeltveit

Daglig leder

Lisbeth A. Angeltveit

Lisbeth A. Angeltveit

Superkvinnen