Agro Skatt

Agro Skatt

AgroSkatt er en modul i økonomisystemet Agro Økonomi. Kjerneoppgaven i dette systemet er å gjennomføre åroppgjør for selvstendig næringsdrivende, samdrifter og aksjeselaksp. Opplysninger fra regnskap, prefill fra Altinn og informasjon fra tidligere års oppgaver gir deg full kontroll over utfyllingen og en god oversikt.

Vårt arbeid med AgroSkatt har røtter tilbake til forrige århundre. Mot slutten av 90-tallet ble vi engasjert for å flytte den eksisterende løsningen fra DOS til Windows. “Allskatt” var et selvstendig program som var spesielt spesielt anerkjent for sin behandling av årsoppgjør for personlige selskap og samdrifter. I 2007 ble programmet oppgradert på nytt og fullintegrert i Agro Økonomi, og i 2013 ble det lagt inn støtte for enkle aksjeselskap, samt støtte for ajourføring av aksjebok.

Agro Skatt har beholdt sin posisjon som det beste årsoppgjørsprogrammet, og tilbakemeldingene fra kundene er veldig positive:

> Agro Skatt er den eneste fornuftige måten å levere ligningsskjema på. […] Dessuten er det fint å få korrekt skatteberegning så lenge før den faktiske skatten kommer.”

Referanser